top of page

Kerk Middenbeemster

 

Project:                     Aanbouw kerk

Locatie:                     Middenbeemster

Opdrachtgever:       Hervormde Gemeente 

Ontwerp:                   2004, drk architects

 

 

 

De Hervormde Gemeente Middenbeemster heeft in 2004 drie  architectenbureaus gevraagd een ontwerp te maken voor een uitbreiding aan hun monumentale kerk. Deze ruimte moest facciliteren enruimte bieden aan nevenfuncties.

Wij hebben ervoor gekozen het bouwvolume op te nemen in het landschap, om het monumentale karakter zo min mogelijk aan te tasten en om ruimte te bieden aan buitenactiviteiten.

 

 

bottom of page